Aktuellt

Läkare mot Kärnvapens vetenskapliga råd: Fullt möjligt med kärnvapenfri värld

Internationella förbud mot biologiska och kemiska vapen samt klustervapen och landminor visar att det går att avskaffa massförstörelsevapen. Nu är det hög tid att kärnvapen förbjuds, skriver medlemmar i Vetenskapliga rådet och Svenska Läkare mot Kärnvapen på GP.se med anledning av att det idag är 69 år sedan atomomben släpptes över Hiroshima. Läs hela artikeln på GP.se.

Pressmeddelande: Aldrig mer Hiroshima – förbjud kärnvapen

Aldrig mer Hiroshima – förbjud kärnvapen
Idag den 6 augusti är det 69 år sedan den amerikanska atombomben föll över den japanska staden Hiroshima. Kärnvapen är det mest destruktiva vapnet som människan har uppfunnit. Vi lärde oss snart att människan kan förinta sig själv och sedan dess har människor världen över krävt att dessa massförstörelsevapen aldrig mer ska användas utan att de ska avskaffas.
Med anledning av Hiroshimadagen träffas vi idag den 6 augusti i Storkyrkan, Gamla Stan i Stockholm, kl 17 för en Manifestation för fred och nedrustning. I samband med Manifestationen delar vi även ut vårt årliga Anti-atombombsdiplom till en person som har utfört betydande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld. 2014 års diplom delas ut till diplomaten Hans Blix, Stockholm, med motiveringen:
Hans Blix, diplomat, politiker och folkrättsexpert, är sedan decennier verksam i det internationella arbetet för avspänning, global säkerhet, nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen. Som chef för UNMOVIC, FNs vapeninspektion i Irak, gjorde han sig känd för sin absoluta integritet. Vi i SLMK tänker på honom framför allt som ordförande för den så kallade Blixkommissionen, som producerade rapporten ”Weapons of Terror. Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms”, med konkreta förslag på hur världen ska kunna befrias från kärnvapenhotet. Vi har lyssnat på hans skarpögda analyser av vilka krafter som formar världspolitiken.
Ur programmet: biskop Eva Brunne, Svenska Läkare mot Kärnvapens vice ordf Åsa Lindström, författaren Anita Goldman, diplomutdelning till Hans Blix samt musik på orgel och cello.
Till redaktionen:
Manifestationen och diplomutdelningen sker onsdagen den 6 augusti kl 17 i Storkyrkan, Stockholm.
Diplommottagaren Hans Blix kommer att finnas tillgänglig i Storkyrkan från kl 16.30, då det finns möjlighet till intervjuer.
Tidigare på eftermiddagen kl 14 ordnas en specialvisning på Nobelmuseet med inriktning på fredspristagare och kl 15 blir det en Hiroshimaaktion på Stortorget med tal, sång och en s.k. die-in. Se www.slmk.org och www.nobelmuseum.se .
Mer information:
Åsa Lindström, vice ordf. Svenska Läkare mot Kärnvapen, 0736631140, asa.lindstrom@slmk.org
Leonore Wide, Svenska Läkare mot Kärnvapen, 08 7176517, 0706 920319, leonore.wide@slmk.org       Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan, 08 7233022, kristina.ljunggren@svenskakyrkan.se
Manifestationen arrangeras i samarbete med Stockholms domkyrkoförsamling.
Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har nästan 3000 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Föreningen är baserad på ideellt arbete och är politiskt oberoende. Svenska Läkare mot Kärnvapen ingår i världsfederationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, som fick Nobels fredspris 1985.

Aldrig mer Hiroshima – förbjud kärnvapen

Idag den 6 augusti är det 69 år sedan den amerikanska atombomben föll över den japanska staden Hiroshima. Kärnvapen är det mest destruktiva vapnet som människan har uppfunnit. Vi lärde oss snart att människan kan förinta sig själv och sedan dess har människor världen över krävt att dessa massförstörelsevapen aldrig mer ska användas utan att de ska avskaffas. (Läs mer…)

Svensk majoritet för ett kärnvapenförbud

Sverige-och-kärnvapnen-web-ikonGenom en opinionsundersökning och enkäter bland politiska partier kan vi konstatera att en majoritet av svenskarna vill förbjuda kärnvapen. Läs vår publikation om undersökningarna i skriften ”Sverige och kärnvapnen”.

Läs mer

Arkiv

RSS-symbol

Kärnvapen i media

Hoten om kärnvapen från USA

N ästa år är det 70 år sedan atombomben över Hiroshima fälldes.

Via Miljömagasinet

USA mot Sovjetunionen. Världen höll anda

I mitten av oktober 1962 upptäckte amerikanska spaningsplan att Sovjetunionen höll på att bygga baser för ballistiska missiler på Kuba. Det innebar att sovjetiska kärn­vapen kunde nå stora delar av den amerikanska kontinenten, något som självklart oroade president John F Kennedy.

Via DN.se

Fyra dagar för fred i Hudiksvall om kärn

Onsdagen den 6 augusti, på årsdagen av Hiroshimabomben, inleddes Fyra dagar för fred: Från Hiroshima till Nagasaki i Hudiksvall.

Via News Voice

På randen till ett tredje världskrig

Kommer du ihåg Kubakrisen? Världen var nära ett kärnvapenkrig och vår överlevnad vilade i några få politikers och militärers händer under några gastkramande dygn. Det ska handla om Kubakrisen 1962 i vår serie i sommar om historiska händelser som förändrade världen.

Via P4 Extra - Sveriges Radio

Skrota alla kärnvapen

I går hölls ceremonier runt om i världen till minne av offren för atombomben som fälldes över Hiroshima i Japan för 69 år sedan.

Via Helsingborgs Dagblad

Invigning av fredsdagar

Fyra dagar för fred startade i kväll. Vid invigningen presenterades också kvällens tema, som var kärnvapen.

Via Helahälsingland.se

För en kärnvapenfri värld

D en 6:e augusti 1945 fällde USA den första atombomben över Hiroshima.

Via Miljömagasinet

Nedrustningskonferensen (CD) inleder del

De diskussioner som fördes i maj-juni om bl a kärnvapennedrustning, ett stopp för tillverkning av klyvbart material för vapenändamål

Via Swedena Broad

”Det vore ett finanskrigets atomvapen”

Ryssland åker ut i kylan. Men räcker sanktionerna?

Via SvD- Mobil

Ädelgas avslöjar kärnvapenprov

Nästan alla provsprängningar av kärnvapen upphörde efter provstoppsavtalet (CTBT) från 1996.

Via Vetandets Värld- Sveriges Radio

RSS-symbol

Videos

The urgency of banning nuclear weapons

Bygger din bank bomber? Byt bank!

Vi är Läkare mot Kärnvapen

ICAN Promotion Video

The medical, environmental, and humanitarian consequences of nuclear war


Den ena av IPPNW:s tre ordförande Ira Helfand beskriver de medicinska, miljömässiga och humanitära konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Filmen är en kvart lång men är väl värd att se.

Hans Blix i Al Jazeera om Irans förmodade kärnvapenprogram

Intervjun är från mars 2012

Tiden er inne: Forby atomvåpen nå!


En kort film från ICAN Norge om ett förbud mot kärnvapen.

ICAN – Who we are

There is a problem, we have the solution: A BAN ON NUCLEAR WEAPONS. ICAN is a campaign made of people for the people. www.icanw.se

Nuclear Tests


Japanese artist Isao Hashimoto has created a beautiful, undeniably scary time-lapse map of the 2053 nuclear explosions which have taken place between 1945 and 1998.

Nuclear Bomb slow-motion simulation

Nuclear Bomb slow-motion simulation from Eyal Gever on Vimeo.

På Facebook