Aktuellt

Nya regeringen stöder det humanitära initiativet mot kärnvapen!

Nya regeringen stödjer det humanitära initiativet mot kärnvapen!
Ikväll höll Sverige ett anförande i FN:s generalförsamling i New York med ett mycket välkommet besked: Sverige stödjer det humanitära initiativet mot kärnvapen. Vi har tidigare skrivit om det humanitära initiativet och riktat hård kritik mot att alliansregeringen inte ville stödja detta (LÄNK: http://www.dagensarena.se/opinion/ikff-slmk-okat-stod-for-karnvapenforbud-men-sverige-ar-tyst/). Att den nya regeringen ändrar riktning är ett viktigt skifte i nedrustningsfrågan och en tydlig markering från Sverige om att kärnvapnens humanitära effekter är så oacceptabla att mer tryck måste sättas på kärnvapenstaterna att nedrusta.
IKFF och Läkare mot Kärnvapen välkomnar beskedet. Som del i den internationella nedrustningskampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) arbetar vi för att så många stater som möjligt ska stödja det humanitära initiativet, som idag samlar över 125 stater, däribland Schweiz, Norge, Danmark, Bosnien och Hercegovina, Österrike, Nya Zeeland, Irland, Brasilien och Mexiko. Flera av dessa är stater som Sverige tidigare samarbetat med för kärnvapennedrustning.
Efter flera år av passivitet på nedrustningsområdet är det glädjande att den nya regeringen nu visar sig redo att återta en aktiv svensk position i frågan genom att betona det humanitära perspektivet. Det humanitära initiativet sätter rätt fråga i fokus: om kärnvapen används blir konsekvenserna för människor och miljö oacceptabelt grymma och omfattande. Därför måste världens kärnvapenstater börja ta ansvar och mycket mer aktivt arbeta för nedrustning. Det är även ett sätt att förhindra att kärnvapen sprids till fler länder.
Det kommer inte som någon överraskning att Sverige under den nya regeringen nu stödjer det humanitära initiativet.  Beskedet är helt i linje med vad Socialdemokraterna lovade innan valet, både i riksdagsdebatter och i den skuggdeklaration som partiet lade fram i samband med den förra regeringens senaste utrikespolitiska deklaration.
Men det innebär alltjämt ett första steg mot en ny, starkare och mer aktiv riktning i den svenska nedrustningspolitiken. Sverige måste återigen bli ett land som letar nya lösningar, vågar pröva nya vägar fram, och tydligt markerar att kärnvapen är oacceptabla. Inte minst hoppas vi att detta är ett första steget mot en ny linje där Sverige tillsammans med andra kärnvapenfria stater tar makten att påverka och inte förlägger allt ansvar hos kärnvapenstaterna.
Det ska bli spännande att se hur Sverige kan öka samarbetet med stater inom det humanitära initiativet och om fler nu kommer att följa i Sveriges spår. Vi på IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen har inför mötet i FN:s generalförsamling blivit kontaktade av flera diplomater och NGOs med frågan om den nya regeringen skulle ändra kurs och börja stödja det humanitära initiativet. När detta nu görs är det långt ifrån omöjligt att fler stater följer.
Nu uppmanar vi Sverige att visa på fortsatt handling, bland annat genom att aktivt delta i Wienkonferensen om humanitära konsekvenser av kärnvapen som äger rum i början av december. Där kommer viktiga diskussioner att föras kring hur det humanitära initiativet kan fortsätta växa och utvecklas. Sverige har en självklar roll att spela.
IKFF och Läkare mot Kärnvapen har vid flera tillfällen, som aktiva organisationer i ICAN, sagt att den självklara fortsättningen på det humanitära initiativet är att ett förbud mot kärnvapen förhandlas fram på basis av vapnens oacceptabla konsekvenser. Kärnvapen är inte i linje med humanitär rätt och det är dags att det internationella samfundet klargör detta genom ett förbud. Det är ett viktigt steg i processen för en kärnvapenfri värld.

I kväll höll Sverige ett anförande i FN:s generalförsamling i New York med ett mycket välkommet besked: Sverige stöder det humanitära initiativet mot kärnvapen. Vi har tidigare skrivit om det humanitära initiativet och riktat hård kritik mot att alliansregeringen inte ville stödja detta. Att den nya regeringen ändrar riktning är ett viktigt skifte i nedrustningsfrågan och en tydlig markering från Sverige om att kärnvapnens humanitära effekter är så oacceptabla att mer tryck måste sättas på kärnvapenstaterna att nedrusta. Hela uttalandet finns här(Läs mer…)

Den skotska folkomröstningen och kärnvapen

Idag sker den folkomröstning som avgör om Skottland ska bli ett självständigt land eller inte. Debatten har handlat mycket om ekonomi och om hur skotsk självständighet skulle kunna påverka Europa i ett större perspektiv. Men omröstningen är också en fråga om de brittiska kärnvapnen. Om skottarna röstar ja till självständighet idag kan den brittiska regeringen bli tvungen att ta en väldigt obekväm debatt om varför de vill behålla sina kärnvapen och var vapnen ska förvaras. (Läs mer…)

Läkare mot Kärnvapens vetenskapliga råd: Fullt möjligt med kärnvapenfri värld

Internationella förbud mot biologiska och kemiska vapen samt klustervapen och landminor visar att det går att avskaffa massförstörelsevapen. Nu är det hög tid att kärnvapen förbjuds, skriver medlemmar i Vetenskapliga rådet och Svenska Läkare mot Kärnvapen på GP.se med anledning av att det idag är 69 år sedan atomomben släpptes över Hiroshima. Läs hela artikeln på GP.se.

Läs mer

Arkiv

RSS-symbol

Kärnvapen i media

Dokument: Grundstötningen av U-137 som s

TEKNIKHISTORIA. En dag mitt under det kalla kriget stod den kärnvapenbestyckade ubåten U-137 på grund i skärgården.

Via Ny Teknik

”Rysk revanschism kan leda till ökat kär

Avgörande säkerhetspolitiskt skifte.

Via DN.se

Oron för världens framtid platsbunden

Enligt en global enkätstudie så präglas de olika världsdelarna av olika hotbilder – japaner oroar sig för kärnvapenkrig medan

Via Forskning & Framsteg

Historiefrågan: Kubakrisen

1962 under kalla kriget var världen mycket nära ett kärnvapenkrig mellan stormakterna USA och Sovjetunionen.

Via Världens Historia

Ryssland rustar upp kärnvapenflottan

Ryssland rustar upp på Kolahalvön, 50 mil från svenska gränsen.

Via Di.se

Trepartssamtal i Wien om Irans kärnvapen

I november i fjol kunde vi se något så ovanligt som glädjescener och kramar efter ett maratonmöte om Irans kärnenergiprogram.

Via P1 Studio Ett - Sveriges Radio

Nya ubåtar med kärnvapen på Kolahalvön

Ryssland har ökat arsenalen på Kolahalvön med mer än 100 kärnvapen.

Via Ny Teknik

Föreningsliv: J/H flyghistoriska förenin

Kärnvapenbärare och kärnvapen var rubriken vid höstens upptakt i vår förening. Radiofysiker Peder Arvidsson och SFF-medlemmen Pär Byenfeldt, som båda arbetar inom Jämtlands läns landsting, inledde med att beskriva hur Hiroshima och Nagasaki bombades 1945 av USA med kärnvapnen "Little Boy"

Via Länstidningen

Indien och Pakistan skjuter i Kashmir

Spänningen mellan de två kärnvapennationerna Indien och Pakistan har ökat dramatiskt.

Via Ekot - Sveriges Radio

Höjd spänning mellan kärnvapengrannarna

Spänningen mellan de två kärnvapennationerna Indien och Pakistan har ökat dramatiskt.

Via Ekot - Sveriges Radio

RSS-symbol

Videos

The urgency of banning nuclear weapons

Bygger din bank bomber? Byt bank!

Vi är Läkare mot Kärnvapen

ICAN Promotion Video

The medical, environmental, and humanitarian consequences of nuclear war


Den ena av IPPNW:s tre ordförande Ira Helfand beskriver de medicinska, miljömässiga och humanitära konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Filmen är en kvart lång men är väl värd att se.

Hans Blix i Al Jazeera om Irans förmodade kärnvapenprogram

Intervjun är från mars 2012

Tiden er inne: Forby atomvåpen nå!


En kort film från ICAN Norge om ett förbud mot kärnvapen.

ICAN – Who we are

There is a problem, we have the solution: A BAN ON NUCLEAR WEAPONS. ICAN is a campaign made of people for the people. www.icanw.se

Nuclear Tests


Japanese artist Isao Hashimoto has created a beautiful, undeniably scary time-lapse map of the 2053 nuclear explosions which have taken place between 1945 and 1998.

Nuclear Bomb slow-motion simulation

Nuclear Bomb slow-motion simulation from Eyal Gever on Vimeo.

På Facebook