Hur ser din framtid ut?

1945 förstördes Hiroshima och Nagasaki av kärnvapen. Världen sa ”aldrig mer”. Över 60 år senare finns det fortfarande över 20 000 kärnvapen kvar, i nio länder. Flera tusen står redo att användas inom loppet av minuter.

Vart och ett av dessa utgör ett direkt hot mot människors överlevnad och global säkerhet.

För att nå målet om en kärnvapenfri värld behövs en bred folklig opinion. Dagens unga är morgondagens opinionsbildare. För att kunna påverka din framtid behöver du kunskap.

Lär om Kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial från Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen på svenska, engelska och norska. För dig som vill vara med och bestämma hur din framtid ska se ut.