En innføring i atomvåpen

I 1945 ble byene Hiroshima og Nagasaki ødelagt av atomvåpen. Verden sa ”aldri mer”, men over 60 år senere finnes det fremdeles 25 000 kjernefysiske våpen. Hvert av disse utgjør en trussel mot menneskelig overlevelse og global sikkerhet.

For å nå målet om en atomvåpenfri verden trenger vi en bred folkelig opinion. Dagens ungdom er morgendagens meningsytrere, men for å påvirke framtiden din trenger du kunnskap.

Lær om atomvåpen er den norske versjonen av et webbasert undervisningsmateriell fra Leger mot atomvåpen. Her har vi samlet det meste av det du trenger å vite om atomvåpen; lett tilgjengelig og på norsk. Vi håper du vil få glede av materialet!

forsiden